Změna mailových adres

09. 09. 2020
Důležité: změna e-mailu vedoucích přímé péče!!!
S platností od 8. 9. 2020 došlo ke změně e-mailových adres na vedoucí přímé péče. Původní adresy ved1dstovacov@seznam.cz a ved2dstovacov@seznam.cz byly zrušeny a již nejsou dostupné.

Nové adresy:
Mgr. Jarmila Jurdová: ved1@dstovacov.cz
Bc. Petra Rozehnalová: ved2@dstovacov.cz