Jak požádat o službuAbychom našim budoucím klientům nástup do domova co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.

Postup při žádosti o službu

01Podání žádosti

 • Žádost je možné získat v dokumentech nebo v kanceláři domova
 • Žádost tvoří 2 formuláře (Žádost o poskytnutí sociální služby, Zpráva praktického lékaře), které musí být doručeny společně
 • Žádost je možné doručit osobně, oskenovanou e-mailem ​​nebo zaslat poštou na adresu domova:
  • info@dstovacov.cz
  • Domov pro seniory Tovačov, p.o., Nádražní 94, 751 01  Tovačov
02
 • Po provedení prvního (předběžného) sociálního šetření u žadatele a posouzení jeho žádosti je žadatel písemně vyrozuměn o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno (ve lhůtě do 60 dnů od podání žádosti)
 • Před nástupem do domova je u žadatele provedeno druhé (podrobné) sociální šetření, při kterém je žadatel seznámen s postupem při nástupu do domova, se způsobem uzavírání smlouvy o poskytnutí služby a s vnitřními pravidly domova
03

Čekací doba

 • Čekací doba se v současné době velmi mění, záleží na dopadu dlouhodobě nepříznivé sociální situace na potřeby osoby, dostupnosti terenních a ambulantních služeb v místě bydliště, popř. možnosti zajištění neformální pomoci a také dle stupně přiznaného příspěvku na péči.
04Nástup do domova

 • Po splnění podmínek přijetí a ve shodě s pořadníkem čekatelů je zájemce o službu vyzván k nástupu (po vzájemné domluvě s dostatečným časovým předstihem)
 • Podrobný postup přijetí a informace o tom, jaké doklady a věci si může vzít žadatel s sebou, jsou projednány při sociálním šetření
 • Rodina žadatele (případně jiné blízké osoby) připraví před nástupem pokoj (vybavení osobními věcmi), tak, aby se nový klient u nás mohl cítit jako doma
05
 • Velmi vítáme, pokud rodinní příslušníci (či jiné blízké osoby) stráví první den v domově spolu se svým blízkým
 • Nejpozději v den nástupu je s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytování služby,
 • Uživatel služby je seznámen se vzorem smlouvy, vnitřními pravidly, s ceníkem za fakultativní služby, s ceníkem za ubytování a stravu, výňatkem z vnitřního předpisu ke stravování
 • Dále je s uživatelem vyplněn přijímací protokol, hlášení o přijetí do domova pro Českou správu sociálního zabezpečení, oznámení o poskytovateli pomoci, dodatečné informace k příspěvku na péči, protokol k zabezpečení cenných věcí
 • Uživatel je seznámen se svým klíčovým pracovníkem a novým prostředím
 • Zároveň je uživatel informován o možnosti a způsobu podávání stížností v případě nespokojenosti s poskytovanou službou
06
 • Dále je s uživatelem vyplněn přijímací protokol, hlášení o přijetí do domova pro Českou správu sociálního zabezpečení, oznámení o poskytovateli pomoci, dodatečné informace k příspěvku na péči, protokol k zabezpečení cenných věcí
 • Uživatel je seznámen se svým klíčovým pracovníkem a novým prostředím
 • Zároveň je uživatel informován o možnosti a způsobu podávání stížností v případě nespokojenosti s poskytovanou službou

Dokumenty pro žadatele

Informační leták – Domov pro seniory
Informační leták – Domov se zvláštním režimem
Dotazník k bodovému hodnocení žádosti
Zpráva praktického lékaře
Žádost o poskytnutí sociální služby
Seznam věcí k nástupu
Smlouva o poskytování sociální služby – NÁVRH
Domácí řád – Domov se zvláštním režimem
Domácí řád – Domov pro seniory
Plná moc k žádosti o službu
Ceník fakultativních služeb 1.2.2024
Úhrada za bydlení a stravu 1.2.2024
top