Kdo jsme

Naše zásady

  • Svoboda rozhodování (klient má možnost spravovat vlastní záležitosti a rozhodovat o nich).
  • Zachování soukromí (služba i úkony péče jsou poskytovány s ohledem na soukromí klienta).
  • Úcta a respekt (slušnost, zdvořilé a laskavé jednání, zachování důstojnosti, dobré vztahy).
  • Individuální přístup (respekt k jedinečnosti každého klienta a jeho individuálním potřebám).
  • Moderní metody péče (bazální stimulace, smyslová aktivizace, práce s biografií a další).
  • Spolupráce s rodinou (nezbytná pro spokojený život klienta).
Dát smysl dnům, které jsou zatíženy ztrátou schopností, zdraví, soběstačnosti, velmi často také ztrátou životního partnera či jiných blízkých osob, není vůbec snadné. Dát smysl dnům, prožívaným navíc ještě mimo důvěrně známé domácí prostředí, bez blízkosti rodinných příslušníků, přátel a známých, je ještě o to těžší. Přesto se o to denně při poskytování služby pokoušíme.

V tomto konání se neobejdeme bez úzké spolupráce s rodinnými příslušníky, přáteli a známými našich klientů. Odchodem seniora do pobytového zařízení jeho rodinné vztahy a osobní vazby nekončí. Není smyslem a ani cílem poskytované sociální služby nahrazovat seniorům jejich rodiny, přátele a známé. Role příbuzných a blízkých osob je stěžejní, nezastupitelná a nenahraditelná. My pouze formou pobytové sociální služby pomáháme rodinám pečovat o jejich seniory.

S úctou
top