Domov pro seniory Tovačov

Příspěvková organizace

Zřizovatel:

“Člověku člověkem”

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života.
Domov pro seniory Tovačov je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, která v souladu s rozhodnutím o registraci poskytuje sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.
Dát smysl dnům, které jsou zatíženy ztrátou schopností, zdraví, soběstačnosti, velmi často také ztrátou životního partnera či jiných blízkých osob, není vůbec snadné. Dát smysl dnům, prožívaným navíc ještě mimo důvěrně známé domácí prostředí, bez blízkosti rodinných příslušníků, přátel a známých, je ještě o to těžší. Přesto se o to denně při poskytování služby pokoušíme.

Plánované akce

Zatím neplánujeme žádnou akci. 

Jak to u nás vypadá

top