Nový ceník úhrad

25. 02. 2022
Změna úhrad od 1. 4. 2022.
Na základě novelizace úhradové vyhlášky č. 505/2006 Sb. dochází v našem Domově ke zvýšení úhrad za bydlení a stravu s platností od 1. 4. 2022. Nový ceník úhrad je přílohou této aktuality.

Mgr. Lenka Olivová