Nový ceník úhrad

03. 01. 2023
Změna úhrad od 1. 2. 2023.
Na základě novelizace úhradové vyhlášky č. 505/2006 Sb. dochází v našem Domově ke zvýšení úhrad za bydlení a stravu s platností od 1. 2. 2023. Nový ceník úhrad je přílohou této aktuality.

Mgr. Lenka Olivová
top