Nový ceník úhrad

02. 01. 2024
Změna úhrad od 1. 2. 2024.
Na základě novelizace úhradové vyhlášky č. 505/2006 Sb. dochází v našem Domově ke zvýšení úhrad za bydlení a stravu s platností od 1. 2. 2024. Nový ceník úhrad je přílohou této aktuality.

Mgr. Lenka Šenková
top