Informace k návštěvám v domově

16. 03. 2022
Návštěvy v domově již není nutné ohlašovat předem a je možné se na návštěvu dostavit v průběhu celého dne. Rovněž není nutné prokazovat svou bezinfekčnost.
Od 1. 1. 2022 došlo v Domově ke změnám v organizaci návštěv u klientů z důvodu omezení provozu na vrátnici, která bude nově otevřená pouze od pondělí do pátku, od 7.20 do 15.50 hodin.

Mimo provozní dobu vrátnice, tj. odpoledne, o víkendu a ve svátek, je nutné zvonit přímo na oddělení. Nově je vstup na oddělení Vital, Vital 1 a ReVital z Žižkovy ulice. Vždy zvoňte, prosím, na zvonek označený příslušným oddělením. Rovněž žádáme návštěvníky o trpělivost, neboť vám budou otevírat pečovatelky, které jsou zároveň ve službě a vykonávají přímou péči o klienty.

Pokyny pro realizaci návštěvy:
  • po celou dobu návštěvy je nutné používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
Kontakty na oddělení:
Elán 2 (vstup přes vrátnici), mobil 606 641 813, pevná linka 581 731 152, kl. 54
Vital A (vstup přes vrátnici), mobil 602 104 609, pevná linka 581 731 152, kl. 29
Vital B (vstup přes vrátnici), mobil 770 128 359, pevná linka 581 731 152, kl. 50
Vital (vtup z Žižkovy ulice), mobil 731 655 607, pevná linka 581 731 152, kl. 37
Vital 1 (vstup z Žižkovy ul.), mobil 731 655 606, pevná linka 581 731 152, kl. 31
ReVital (vstup z Žižkovy ul.), mobil 725 075 345, pevná linka 581 731 152, kl. 38

Pokud Vám ihned zaměstnanci neodpovídají na Váš telefon/zvonění, je to proto, že se věnují našim seniorům.

Děkuji Vám za pochopení a přeji vám všem dobré dny a pevné zdraví!

Mgr. Lenka Olivová, ředitelka


 
top