Informace k návštěvám v domově

10. 12. 2021
Změny od 1. 1. 2022
Od 1. 1. 2022 dochází v Domově ke změnám v organizaci návštěv u klientů z důvodu omezení provozu na vrátnici, která bude nově otevřená pouze od pondělí do pátku, od 7.20 do 15.50 hodin. Proto se každá návštěva musí nejpozději den předem objednat na telefonním čísle daného oddělení.

Mimo provozní dobu vrátnice, tj. odpoledne, o víkendu a ve svátek, je nutné zvonit přímo na oddělení. Nově je vstup na oddělení Vital, Vital 1 a ReVital z Žižkovy ulice. Vždy zvoňte, prosím, na zvonek označený příslušným oddělením. Rovněž žádáme návštěvníky o trpělivost, neboť vám budou otevírat pečovatelky, které jsou zároveň ve službě a vykonávají přímou péči o klienty.

Pokyny pro realizaci návštěvy:
  • návštěvu je nutné objednat telefonicky nejpozději den předem v čase od 13.00 do 16.00 hod. na telefonním čísle daného oddělení (rekapitulace kontaktů je uvedena níže);
  • návštěvy probíhají především v čase od 13.00 do 16.00 hod;
  • návštěva má povinnost prokázat svou bezinfekčnost v souladu s planým nařízením ministerstva zdravotnictví (certifikát o očkování, PCR test, potvrzení o prodělání onemocnění);
  • v jeden čas mohou k jednomu klientovi na návštěvu max. 2 osoby;
  • po celou dobu návštěvy je nutné používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
Kontakty na oddělení:
Elán 2 (vstup přes vrátnici), mobil 606 641 813, pevná linka 581 731 152, kl. 54
Vital A (vstup přes vrátnici), mobil 602 104 609, pevná linka 581 731 152, kl. 29
Vital B (vstup přes vrátnici), mobil 770 128 359, pevná linka 581 731 152, kl. 50
Vital (vtup z Žižkovy ulice), mobil 731 655 607, pevná linka 581 731 152, kl. 37
Vital 1 (vstup z Žižkovy ul.), mobil 731 655 606, pevná linka 581 731 152, kl. 31
ReVital (vstup z Žižkovy ul.), mobil 725 075 345, pevná linka 581 731 152, kl. 38

Pokud Vám ihned zaměstnanci neodpovídají na Váš telefon/zvonění, je to proto, že se věnují našim seniorům.

Děkuji Vám za pochopení a přeji vám všem dobré dny a pevné zdraví!

Mgr. Lenka Olivová, ředitelka