Kácení máje

31. 05. 2022 v 20:18 hodin
Pocta tradicím.
První velká společná akce v zahradě, které vždy předchází zdobení a stavění májky, pravidelně kolem 30. dubna. Pak celý měsíc poctivě májku hlídáme, abychom ji na konci května mohli slavnostně skácet. Za 25 let novodobé historie domova jsme ji neuhlídali jen jednou.
Letos se nám májku podařilo uhlídat a tak odpoledne v úterý 31. 5. 2022 probíhalo slavnostní kácení májky, což obratně a opatrně zajistitli naši páni údržbáři. Pak už následovalo hudební vystoupení a taneční odpoledne, spojené s chutným občerstvením. Všichni jsme si tuto slavnost užili, nejen klienti s jejich rodinnými příslušníky, ale také naši zaměstnanci.
top