Vernisáž výstavy fotografií - Ozvěny ticha

03. 11. 2023 v 11:49 hodin

Na zámku v Tovačově se při příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který připadl na 1. října, za účasti biskupa Josefa Nuzíka, ředitelky tovačovského domova pro seniory Lenky Šenkové, starosty města Tovačov Marka Svobody a dalších hostů uskutečnila vernisáž výstavy fotografií „Ozvěny ticha“.

Výstava fotografií byla pořádaná Domovem pro seniory Tovačov ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým při příležitosti oslav 25. výročí Domova po rekonstrukci, 65. výročí novodobé historie, 160. výročí poskytování služby nemocným a potřebným v Tovačově a ještě 7 století existence domova celkem.

Motto výstavy znělo: „Spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí.“ (Jan Twardowski)

Proč název Ozvěny ticha?
Člověk na konci své životní pouti stejně jako člověk nemocný demencí se postupně z hluku světa a shonu života vytrácí a odchází do míst, kde vládne mocné Ticho. Přesto jej i v těchto chvílích můžeme doprovázet, pokud dokážeme ztišit svou mysl a otevřít své srdce. I tyto chvíle mohou být darem a požehnáním, pokud přijmeme dary, které nám nemoc a umírání nabízejí. Fotografie ukazují, že jsou to chvíle plné krásného života.
Expozice obsahovala tři témata: Emoce – Demence – Doprovázení
Část Emoce zachycují portréty obyvatel domova pro seniory, na nichž jsou zobrazeny jejich emoce. Část Demence ilustrují barevné fotografie z každodenního života i mimořádných událostí obyvatel, kteří tuto nemoc mají. Poslední část s názvem Doprovázení v paliativní péči je věnovaný službě kaplanů v domovech pro seniory a zachycují našeho kaplana Romana Neheru při rozhovorech s klienty.
 
Autoři fotografií:
Pavel Langer, společnost Člověk a víra
Vladimíra Lehká Bukovcová, Střední škola řezbářská Tovačov Zaměstnanci Domova pro seniory Tovačov
 
Děkujeme všem zaměstnancům, sponzorům a přátelům, kteří se podíleli na realizaci této výstavy, neboť díky jejich přispění byla vernisáž krásným a přínosným zážitkem pro všechny návštěvníky.
top