Vánoční koncert

06. 12. 2022 v 20:20 hodin
Vánoční melodie nás přenesly v čase...
Tak jako všude v domovech se i u nás snažíme našim klientům vyplnit předvánoční čas různými aktivitami. Ať je to pečení cukroví, které provoní všechny chodby, nebo povídání si o tradicích, výzdoba oddělení a pokojů, či dokonce poslech vánočních písní. Všechno toto snažení směřuje jen k tomu, abychom našim klientům zpříjemnili jejich pobyt u nás.
Jedna z forem zpříjemnění, na které se vždy všichni těšíme klienti i pečovatelé, je vystoupení umělců z brněnského divadla Slunečnice. Jezdí k nám v pravidelných intervalech a jejich vystoupení je vždy úžasné. Vždy přijedou s celým tematickým pásmem a hrají a zpívají písničky, které naši klienti znají a mohou se k nim přidat. Ať je to broukáním, kolébáním se do rytmu, nebo dokonce i zpěvem.
Stejně tak tomu bylo i onoho svátčního odpoledne v úterý 6. 12. 2022.
 
top