Sázení pamětního stromu

17. 11. 2022 v 16:23 hodin
Dne 15. 11. 2022 se k 25. výročí zahájení činnosti našeho domova po rekonstrukci uskutečnila komorní akce, kde se za přítomnosti zástupců města Tovačov a bývalého ředitele DS pana Ing. Vybírala slavnostně zasadil pamětní strom platan.
Po úvodním slovu ředitelky Mgr. Lenky Olivové se ujal slova pan starosta Marek Svoboda, po něm emeritní ředitel Ing. Vybíral a také náš pan kaplan Mgr. Roman Nehera, který novému stromu, domovu a lidem, kteří v něm žijí a pracují, udělil slavnostní požehnání.
Komorní akce pokračovala dále v naší kavárně, kde si všichni přítomní mohli prohlédnout staré kroniky domova a poohlédnout se zpět do minulosti.
 
top