Obnovení návštěv v domově

14. 12. 2021
Od pondělí 20. 12. 2021 jsou obnoveny návštěvy na všech odděleních domova.
Stanovená doba návštěv je od 13.00 do 16.00 hod.


Každá návštěva se opět musí předem objednat telefonem na oddělení (z provozních důvodů pouze v čase od 13.00 do 16.00 hod), domluví si dobu návštěvy (k jednomu klientovi max. 2 osoby současně) a bude respektovat pokyny pracovníka ve službě. 

Pokud Vám ihned zaměstnanci neodpovídají na Váš telefon, je to proto, že se věnují našim seniorům.


Děkuji Vám za pochopení.
 
Mgr. Lenka Olivová, ředitelka