Obnovení návštěv

27. 04. 2021
Od 27. 4. 2021 jsou opět obnoveny návštěvy seniorů v našem domově. V souladu s usnesením vlády stále platí pro realizaci návštěvy tyto podmínky:

1. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění covid 19 a doloží o něm doklad nebo
2. absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, přičemž tuto skutečnost musí prokázat doložením dokladu.

Tyto uvedené osoby mohou návštěvu (v počtu max. 2 osob k 1 klientovi) vykonat v odpoledních hodinách od 13 do 16 hodin, za podmínek používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celoudobu návštěvy (bez tohoto respirátoru vám návševa nebude umožněna, v případě odložení respirátoru v průběhu návštěvy Vám bude návštěva ukončena) a za dodržení režimových opatření v domově.

Každá návštěva se musí předem objednat telefonem na oddělení (z provozních důvodů pouze v čase od 13.00 do 16.00 hod), domluví si dobu návštěvy a bude respektovat pokyny zdravotní sestry ve službě. Všechna tato opatření směřují k zabránění šíření onemocnění v domově a také s ohledem na zdravotní stav seniorů. 

Pokud Vám ihned zaměstnanci neodpovídají na Váš telefon, je to proto, že se věnují našim seniorům.

Děkuji Vám za pochopení a přeji vám všem dobré dny a pevné zdraví!

 
Mgr. Lenka Olivová, ředitelka

Dokumenty ke stažení