Nové informace k návštěvám v domově

09. 07. 2021
V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platí od 9. 7. 2021 pro návštěvy tyto podmínky:

Každý návštěvník se prokáže platným POC (absolvovaným nejdéle před 48 hod před zahájením návštěvy) nebo PCR testem (nejdéle 7 dní před zahájením návštěvy) s negativním výsledkem, což neplatí u osob, které:
1. v době max. 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění covid-19 a doloží o něm doklad, nebo
2. na místě podstoupí preventivní antigenní test určený pro samotestování, s negativním výsledkem, nebo
3. doloží potvrzení o absolvovaném očkování proti onemocnění covid-19, přičemž platí, že od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní (v případě dvou dávek) a doloží národní certifikát o provedeném očkování nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě očkování pouze jednou dávkou uplynulo nejméně 14 dní a doloží o tom certifikát o očkování.  .

Stále platí, že osoba přicházející na návštěvu nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. Tyto uvedené osoby mohou přijít na návštěvu (v počtu max. 2 osob k 1 klientovi), čas návštěv už není limitovaný. Pro návštěvy stále platí povinnost používání respirátorů třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy a za dodržení režimových opatření v domově.

Každá návštěva se musí předem objednat telefonem na oddělení (z provozních důvodů pouze v čase od 13.00 do 16.00 hod), domluví si dobu návštěvy a bude respektovat pokyny zdravotní sestry ve službě. 
Pokud Vám ihned zaměstnanci neodpovídají na Váš telefon, je to proto, že se věnují našim seniorům.

Od 13.5.2021 jsou zrušena omezení vycházek seniorů mimo areál. Pokud budete mít zájem domluvit si vycházku, domluvte se telefonicky s personálem daného oddělení.

Děkuji Vám za pochopení.
 
Mgr. Lenka Olivová, ředitelka