• Služba Domov pro seniory
 • Služba Domov se zvláštním režimem
 • Průvodce Jak se stát naším klientem
 • Úvod

  Domov pro seniory Tovačov je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, která v souladu s rozhodnutím o registraci poskytuje tyto sociální služby:

  •  "domov pro seniory" podle § 49 z.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (rozhodnutí o registraci č.j. KUOK 63529/2007 ze dne 4.7.2007)
  • "domov se zvláštním režimem" podle § 50 z.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (rozhodnutí o registraci č.j. KUOK 54148/2011 ze dne 7.6.2011)

  Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka, jmenovaná a odvolávaná Radou Olomouckého kraje. Ředitelka odpovídá Radě kraje za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucí organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ji zastupuje v době její nepřítomnosti.

  Veřejný závazek "domova pro seniory"

  Posláním a veřejným závazkem domova je vytvořit klidné, bezpečné a kvalitní prostředí seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Poskytovat sociální službu tak, aby mohli své stáří prožít aktivně a důstojně, motivovat je k udržení soběstačnosti a k zachování aktivního způsobu života a umožnit jim žít běžným způsobem života i přes vysoký věk a fyzická omezení.

  Cílem poskytované služby je rozvoj a udržení soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu, podpora seniorů v tom, aby mohli žít běžným způsobem života a pružná reakce na aktuální potřeby uživatelů k jejich spokojenosti.

  Veřejný závazek "domova se zvláštním režimem"

  Posláním sociální služby, poskytované na oddělení VITAL, je poskytovat pobytovou sociální službu osobám s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou či s jiným typem demence, kteří z důvodu pokročilé ztráty soběstačnosti, orientačních a paměťových schopností potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, že ji v potřebné míře nelze poskytnout rodinnými příslušníky, ani jiným typem sociální služby (terénní a ambulantní služby, pečovatelská služba, domov pro seniory). Chceme poskytovat kvalitní a bezpečnou ošetřovatelskou, sociální a rehabilitační péči v rozsahu, který je v maximální míře přizpůsoben specifickým potřebám osob s Alzheimerovou chorobou či jinou demencí s důrazem na individuální přístup, vzájemný respekt, svobodnou vůli a rozhodnutí každého z uživatelů.

  Cílem poskytované služby je podporovat spokojenost a pohodu uživatelů, podporovat je v tom, aby mohli žít běžným způsobem života, rozvíjet a udržovat soběstačnost, schopnosti a dovednosti uživatelů po co nejdelší dobu a poskytovat službu, která pružně reaguje na aktuální potřeby uživatelů.

   

  Přiložené soubory

  název typ velikost
  PDF Vize a filosofie služby PDF dokument 492.16 kB